Rumah Islam

Mari Bersama Belajar dan Membangun Islam

Thursday, Apr 19th

Last update:12:28:51 AM GMT

You are here: Hadis Arbain - Imam Nawawi Iman Kepada Malaikat

Iman Kepada Malaikat

 

dari shadowdancer.devianart

"Iman kepada malaikat-malaikat mencakup iman kepada mereka baik secara global atau terperinci. Seorang muslim beriman, bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang Dia ciptakan agar taat kepada-Nya, dan Dia mensifatkan, bahwa mereka,

"Malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (malaikat) dan yang dibelakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya", (QS. al Anbiyaa : 26-28)"

Beriman kepada malaikat mencakup

 

  1. Keimanan akan keberadaan mereka secara global dan mengimanai wujud mereka, 
  2. Beriman kepada mereka secara khusus yang disebutkan oleh nash-nash yang ada seperti nama-nama mereka. 
  3. Beriman kepada sifat-sifat Malaikat seperti jumlah sayap. "Segala puji bagi Allah, Pencipta Langit dan Bumi, Yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurusi berbagai urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaanNya apa yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (QS Faathir : 1)
  4. Juga mengimani tugas-tugas mereka dan selainnya yang tertera di dalam nash-nash, al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih.

 

Ref :

 

  • Syarah Aqidah Ash Shahihah, Abdul Aziz bin Fathi
  • Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Yazid bin Abdul Qadir Jawaz